Zaznacz stronę
I. Postanowienia ogólne
 1. W regulaminie stosujemy pojęcia, którym nadaliśmy określone znaczenie. Podajemy je poniżej.

  BLADE STUDIO, sprzedawca – Kamil Bladoszewski prowadzący działalność gospodarczą BLADE STUDIO Kamil Bladoszewski, z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/8 , 61-806 Poznań, NIP: PL 2530089173.

  Klient, Kupujący, Ty – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym www.sklep.wnetrzadladzieci.pl. Może ona kupować w sklepie internetowym www.sklep.wnetrzadladzieci.pl po zarejestrowaniu się w nim lub bez rejestracji.

 2. W regulaminie określiliśmy zasady, na jakich prowadzimy sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.sklep.wnetrzadladzieci.pl.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów, które oferujemy.

 4. Produkty ze sklepu internetowego www.sklep.wnetrzadladzieci.pl sprzedajemy w Internecie. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 5. Aby kupić produkt w sklepie internetowym, nie musisz się w nim rejestrować.

II. Przedmiot sprzedaży

 

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty elektroniczne, które prezentujemy na stronie www sklepu internetowego sklep.wnetrzadladzieci.pl.

 2. Na bieżąco aktualizujemy ofertę produktów, które prezentujemy na stronie www naszego sklepu.

 3. Sprzedawca dostarcza Klientowi treści cyfrowe w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Sprzedawca nie ma obowiązku świadczyć na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Materiału.

III. Płatności

 

 1. Ceny wszystkich produktów na stronie sklepu internetowego sklep.wnetrzadladzieci.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Zwracamy szczególną uwagę na kwestie ochrony środowiska, dlatego wystawiamy faktury w formie elektronicznej.

 3. Gdy wystawiamy i przesyłamy faktury elektroniczne, gwarantujemy autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.

 4. Nie odpowiadamy za błędne dane, które wskażesz jako dane do faktury VAT podczas rejestracji lub składania zamówienia.

 5. Każdą fakturę elektroniczną dostarczymy na adres e-mail, który podasz podczas rejestracji lub składania zamówienia. O zmianie adresu e-mail powiadamiasz nas pisemnie. Jeśli zmienisz adres e-mail i nas o tym nie powiadomisz, korespondencję będziemy wysyłać na dotychczasowy adres e-mail. Będzie ona traktowana jako prawidłowo doręczona.

 6. Za każdym razem, kiedy składasz zamówienie, możesz zrezygnować z faktury elektronicznej. Jeśli to zrobisz, wystawimy i wyślemy Ci fakturę w formie papierowej.

IV. Realizacja zamówienia oraz funkcjonowanie sklepu internetowego
 1. Zamówienia w naszym sklepie internetowym możesz składać poprzez witrynę internetową sklep.wnetrzadladzieci.pl. Możesz to robić na dwa sposoby:

 • przez konto użytkownika – jeśli zarejestrujesz konto na stronie internetowej sklep.wnetrzadladzieci.pl. i zaakceptujesz regulamin,

 • bez konieczności zakładania konta użytkownika – jeśli zaakceptujesz regulamin.

 1. Zarejestrujesz się, gdy wypełnisz wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego.

 2. Po zarejestrowaniu się otrzymasz e-mailem odnośnik do strony internetowej, dzięki któremu aktywujesz konto. Aktywacja pozwala zalogować się do sklepu internetowego.

 3. Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka prywatności, którą znajdziesz pod adresem: www.sklep.wnetrzadladzieci.pl/polityka-prywatnosci. [Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).]

 4. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży, którą z nami zawierasz. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Swoje dane możesz zmieniać w panelu użytkownika. O zmianach w regulaminie powiadomimy Cię w komunikacie, który wyślemy na Twój adres e-mail.

 5. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu, w którym udostępniliśmy zmieniony regulamin na stronie naszego sklepu internetowego – z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian realizujemy na dotychczasowych zasadach.

 6. Aby zrobić zakupy w naszym sklepie internetowym:

 • zapoznajesz się z treścią oferty danego produktu,

 • dodajesz wybraną liczbę produktów do koszyka,

 • wybierasz sposób płatności,

 • zapoznajesz się z podsumowaniem zamówienia,

 • składasz zamówienie przy użyciu przycisku (hiperłącza) „Kupuję i płacę”.

 1. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.

 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 3. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

 4. Kiedy korzystasz z naszego sklepu internetowego, nie możesz dostarczać treści bezprawnych.

 5. W dowolnym momencie i bezpłatnie możesz usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę o świadczenie usług związanych z funkcjonowaniem naszego sklepu internetowego, którą zawarliśmy z tobą przy rejestracji Twojego konta użytkownika.

V. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Jeśli w toku zakupu produktów cyfrowych Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci produkt cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

VI. Odpowiedzialność za wady

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 4. Kupujący powinien kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres hello@wnetrzadladzieci.pl.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 6. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

VII. Prawa własności intelektualnej

 

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.